Tag: Kompanijsko | Trgovinsko pravo

Poslovanje u Srbiji: Vodič za osnivanje DOO-a

Cilj ovog teksta je da novim učesnicima na tržištu Republike Srbije ukaže na najosnovnija pitanja sa kojima će se susreti prilikom osnivanja, odnosno registracije privrednih subjekata, kao i da olakša prve korake u poslovanju.
U nastavku ćemo kratko ukazati na osnovna pitanja na koje osnivač treba da obrati pažnju prilikom osnivanja novog DOO-a

Novi zakon o elektronskom fakturisanju

Pregled odredbi Zakona, sa obavezama koje donosi, ali i prednostima koje pruža privrednim subjektima Skupština Republike Srbije donela je Zakon o elektronskom fakturisanju (Sl. Glasnik RS broj 44/21, u daljem tekstu: Zakon). Navedeni Zakon usvojen je 29. aprila 2021. godine, a na snagu je stupio osmog dana po objavljivanju, odnosno

Scroll to Top