OBLASTI RADA

Šta radimo?

Fokusirani smo na pružanje sveobuhvatne pravne podrške privrednim društvima u njihovim svakodnevnim aktivnostima.

Naše oblasti rada stoga su podeljene u tri osnovna segmenta:

Kompanijsko i trgovinsko pravo
Radno pravo i
Sporovi i naplata potraživanja

Kroz ove oblasti nastojimo da našim klijentima pružimo pouzdanu pravnu pomoć, uvažavajući njihove specifične zahteve i potrebe.

Pored toga, razumevajući potrebe naših klijenata u industrijama kojima se bave i u želji da im pružimo pravnu podršku spram njihovih potreba, objedinili smo pružanje podrške u pojedinim segmentima poslovanja klijenata kako bismo zaokružili pravni okvir koji se odnosi na određeni segment ili određenu vrstu industrije. Više o tome možete videti u odeljku Poslovno savetovanje i podrška.

Kako radimo?

Najsrećniji smo kada smo u prilici da postupamo kao stalna pravna podrška našim klijentima. To nam omogućava da na najbolji način steknemo uvid u to kako klijent razmišlja i koje su njegove potrebe, te da spram tih činilaca organizujemo naš rad. Takođe, na taj način smo u prilici da brzo reagujemo, bez previše vremena utrošenog na upoznavanje sa pojedinostima svakog konkretnog slučaja, imajući u vidu da već poznajemo kako organizacija našeg klijenta funkcioniše.

Sa druge strane, volimo da radimo i na specifičnim projektima koji spadaju u domen oblasti kojima se bavimo. Međutim, čak i u situacijama kada radimo kao pravna podrška samo u određenom segmentu, odnosno na određenom pravnom pitanju, ono na čemu insistiramo je da saznamo sve o konkretnom pitanju. Za nas je poznavanje situacije od izuzetne važnosti da bismo bili u mogućnosti da klijentima pružimo uslugu koju zaslužuju.

Na kraju, posebno nas raduje kada nam se pruži prilika da radimo sa mladim kompanijama. Na taj način mi smo sa njima od samog početka i imamo priliku da učestvujemo u njihovom stvaranju i daljem razvoju kao pouzdan pravni savetnik.

Scroll to Top