RADNO PRAVO

Pravna rešenja po meri vaše organizacije

Kada je u pitanju radno pravo ubeđeni smo u to da ne postoji jedno rešenje koje je primenljivo na sve, već da je svaka kompanija priča za sebe i sa potrebama koje zaslužuju jedinstven i prilagođen pristup.

Pre predlaganja bilo kog rešenja, neophodno je da upoznamo način i principe na kojima organizacija funkcioniše. To nam omogućava da internu regulativu Vaše kompanije prilagodimo stvarnim odnosima koji unutar nje postoje i to na način da svakome bude jasno koja su njegova prava i obaveze, kako bismo izbegli bilo koje vrste nesporazuma.

U oblasti radnog prava pružamo pravnu pomoć u sačinjavanju internih akata (Ugovora o radu, Pravilnika, Odluka i sl.), savetujemo poslodavce prilikom sprovođenja različitih internih procedura koje se tiču radnih odnosa, te pružamo pravnu pomoć u postupcima pred nadležnim organima.

Zastupamo klijente u procesima pregovora sa zaposlenima i njihovim predstavnicima u različitim situacijama i trudimo se da rezultat pregovora bude obostrano prihvatljivo rešenje.
Naše iskustvo obuhvata i sprovođenje procedure za rešavanje viška zaposlenih, kao i ostalih izazovnih procedura koje vode prestanku radnog odnosa.

Na kraju, ukoliko se spor mora rešiti sudskim putem, naši advokati Vam mogu pružiti pravnu pomoć u proceni rizika takvog spora i predložiti optimalna rešenja za njegovo okončanje.

Kontakt >

Partner | Advokat

  | 

Scroll to Top