Naš tim > Dušanka Lukić

Dušanka Lukić

Advokat*

  | 

Dušanka zastupa klijente u svim vrstama sudskih postupaka, a posebno u postupcima naknade štete, naplate potraživanja, stečajnim postupcima i postupcima pred privrednim sudovima. Dušanka daje savete klijentima vezano za pitanja iz oblasti osiguranja, radnog prava, energetskog prava, kao i u vezi sa pitanjima koja se tiču nepokretnosti.

Njen pristup klijentima baziran je na godinama bogatog iskustva pružanja pravne pomoći.

Dušanka nastoji da svakom klijentu i u svakoj situaciji pruži pravnu pomoć zasnovanu na potpunom poznavanju relevantne oblasti prava, a sve imajući u vidu individualne potrebe svakog klijenta ponaosob.

Oblasti rada:
Kompanijsko | Trgovinsko pravo
Radno pravo
Poslovno savetovanje i podrška

Jezici:
– Srpski
– Engleski

Povezano:

*Samostalni advokat u saradnji sa ZAK Stanković.

MARKO
STANKOVIĆ

ŽELJKO
MIJATOVIĆ

IGOR
MITIĆ

DUŠANKA
LUKIĆ

ALEKSANDAR
ANĐELKOVIĆ

MILENA
DIMITRIJEVIĆ

DANICA
STOJANOVIĆ

KARIJERA

Scroll to Top