INDUSTRIJE

Naša kancelarija pruža pravnu pomoć klijentima u različitim industrijama. Dugotrajna saradnja sa našim klijentima omogućila nam je da razumemo prilike na tržištima na kojima posluju, što nas čini sposobnim da pružanje pravne pomoći organizujemo na način da uvažava specifičnosti svake od industrija.

Klijentima koji posluju u industriji ugostiteljstva, rekreacije i fitnesa pružamo kompletnu pravnu podršku. Naše iskustvo u radu sa klijentima u ovim industrijama se proteže od osnivanja kompanija i uspostavljanja njihovog prisustva tržištu, te obezbeđivanja da njihovo poslovanje bude u skladu sa važećim propisima. Klijente u ovim industrijama smo zastupali u pregovorima sa poslovnim partnerima, dobavljačima i zakupodavcima, savetovali smo ih o načinu pravnog regulisanja pružanja usluga, zaštite potrošača i svim drugim aspektima njihovog poslovanja. Takođe, bili smo uključeni i u projekte uspostavljanja prisustva naših klijenata u oblasti online trgovine što predstavlja poslednji segment razvoja u ovim oblastima.
Klijente koji posluju u maloprodaji zastupamo u svim segmentima njihovog poslovanja, a posebno u oblastima koje se tiču pregovaranja i zaključivanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, zaštiti potrošača, zaštiti podataka o ličnosti i rešavanju reklamacija kupaca. Posebno smo ponosni da smo zastupali naše klijente u pregovorima sa gotovo svim tržnim centrima u Republici Srbiji u pitanjima uspostavljanja i daljeg odvijanja njihove međusobne saradnje. Takođe, aktivno smo učestvovali u procesu uspostavljanja online prodavnica naših klijenata, i to kako od pregovaranja uslova saradnje sa platnim institucijama, pa sve do sačinjavanja pravne regulative online prodavnica i rešavanja pitanja zaštite prava potrošača.
IT industrija već godinama važi za najbrže rastuću i najdinamičniju granu industrije u našoj zemlji. Ono što je posebno specifično za ovu industriju je da pravna regulativa konstantnim promenama i usložnjavanjima pokušava da prati njen razvoj, da je razume i da svojim pravilima pokrije celokupan razvoj ove industrije. Ovo za pravnike koji se bave IT oblašću predstavlja poseban i veliki izazov. Naši klijenti u ovoj oblasti su kako talentovani pojedinci, tako i renomirane kompanije koje već dugi niz godina posluju u ovoj industriji. Rad sa njima dozvolio nam je da svedočimo stvaranju fascinantnih novih proizvoda i rešenja. Naš posao u ovoj oblasti je da omogućimo pravno savetovanje koje uvažava specifičnosti svakog konkretnog projekta, a njegovim kreatorima slobodu da se bave daljim razvojem svog poslovanja.
Tokom prethodnih godina pružali smo pravnu podršku investitorima koji su uspostavili svoje prisustvo u Srbiji i uspešno započeli proizvodnju ili su trenutno u procesu pokretanja proizvodnje u Srbiji. Kao pravni savetnici, bili smo angažovani na pružanju pravne pomoći u postupcima dobijanja subvencija od strane države, organizovanja modela finansiranja, pregovorima o kupovini i/ili iznajmljivanju zemljišta za gradnju postrojenja, pribavljanju neophodnih dozvola, te definisanju optimalnog modela zapošljavanja radnika.
Pružanje pravne podrške klijentima u oblasti trgovine učinilo nas je posebno svesnim koliko od presudnog značaja može biti pravovremena i brza reakcija. Inherentno dinamične, trgovinske aktivnosti često zahtevaju konstantnu uključenost i brzu, dostupnu i potpunu pravnu podršku u svim pravnim i tržišnim aspektima konkretne transakcije. Imajući ovo na umu, posebno smo ponosni na činjenicu da su nam klijenti u ovoj industriji poklonili poverenje za pružanje svakodnevne pravne podrške u svim segmentima i stadijuma njihovog poslovanja, počev od pregovaranja i zaključivanja ugovora, pa tokom celog procesa njegove dalje realizacije.
Kao jedno od najvrednijih tržišta, tržište nepokretnosti je regulisano visoko složenim pravnim okvirima i ograničenjima. Svaki značajan projekat izgradnje odavno se ne tiče samo nepokretnosti, već i trgovine, sredstava obezbeđenja, načina obezbeđivanja finansiranja, konstantnog pregovaranja. Naši advokati su učestvovali u uspešnom okončanju većeg broja građevinskih projekata u Beogradu i širom Srbije. Takođe, aktivno smo uključeni u savetovanje klijenata po svim pitanjima njihovog operativnog poslovanja. Na kraju, uspostavili smo zavidan stepen saradnje sa brojnim agencijama za promet nepokretnosti i prikupili veliki broj informacija o kretanjima na ovom tržištu i ponudi nepokretnosti.
Scroll to Top