Vodič za postupak servisiranja i naplate potraživanja

Pravovremena naplata potraživanja je ključni preduslov likvidnosti kompanija i utiče na dalje novčane tokove, ulaganja, razvoj poslovanja i sl. Nenaplaćena potraživanja su s jedne strane veliko opterećenje za likvidnost društva, a sa druge strane evidentno onemogućavaju društvo da se fokusirano bavi svojom primarnom delatnošću jer sem što negativno utiče finansijski, problem nenaplaćenog potraživanja zahteva od menadžmenta društva da preusmeri sopstvene resurse ili angažuje eksterne saradnike za proces naplate.

Nažalost, kao poznavaoci domaće poslovne kulture, neretko smo svedoci da veliki broj potraživanja ne bude plaćen o dospelosti iz različitih razloga – najviše zbog ekonomskog faktora (pogoršanje ekonomske situacije dužnika), a nekada i zbog lošeg poslovnog morala dužnika.

Poslednjih godina se uočava da nepoštovanje rokova za plaćanje postaje sve češća praksa u poslovanju privrednih društava u Republici Srbiji. Prosečan rok za dobrovoljno plaćanje iznosi oko 200 dana, dok je evropski prosek višestruko manji. Kad se tome doda zaključak brojnih sprovedenih analiza da poverioci često izbegavaju da svoja potraživanja naplaćuju kroz sudske postupke, jasno je da poslovanje trpi brojne izazove. Posebno je primetan destimulišući uticaj brojnih, visokih i često nepredvidivih troškova naplate potraživanja na poverioce – naš sudski sistem naplate potraživanja (parnični, izvršni ili stečajni) se temelji na predujmljivanju troškova što znači da ih poverilac inicijalno snosi, a da se oni po ishodovanju pozitivne odluke prevaljuju na teret dužnika. Kada se tome doda i dužina postupaka naplate potraživanja, odnosno to što najčešće naplata nije izgledna i izvesna u nekom kraćem vremenskom periodu, sasvim je jasno da su ovo faktori koji nimalo ne idu u prilog da se poverioci odluče za sudsku naplatu potraživanja.

Stoga, cilj ovog Vodiča je da svim zainteresovanim licima na jedan sistematičan i razumljiv način odgovori na najvažnija pitanja koje se tiču postupka naplate potraživanja, odnosno da kroz sveobuhvatnu analizu upozna poverioce sa samim tokom postupka i očekivanim troškovima sa kojima će se u postupku naplate potraživanja susresti.

Vodič možete preuzeti u download sekciji ove stranice >

Ako Vam je ovaj tekst bio koristan i želite da Vas obavestimo o novim tekstovima na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu.

Photo by Alice Pasqual on Unsplash

Scroll to Top