Vodič za postupak naplate potraživanja

Cilj ovog Vodiča je da svim zainteresovanim licima na jedan sistematičan i razumljiv način odgovori na najvažnija pitanja koje se tiču postupka naplate potraživanja, odnosno da kroz sveobuhvatnu analizu upozna poverioce sa samim tokom postupka i očekivanim troškovima sa kojima će se u postupku naplate potraživanja susresti.

EKSPROPRIJACIJA NEPOKRETNOSTI i ostvarivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

Eksproprijacija predstavlja oduzimanje ili ograničavanje prava privatne svojine za koju Zakon predviđa obavezu korisnika eksproprijacije da bivšem vlasniku nepokretnosti isplati naknadu za eksproprisanu nepokretnost. Osnovna osobina ove naknade jeste ta da ona mora odgovarati tržišnoj vrednosti eksproprisane nepokretnosti.

Odlukom Arbitraže FSS-a poništen je sastav Srpske lige Zapad i Podunavsko-šumadijske zonske lige za takmičarsku 2020/21 godinu

Naša advokatska kancelarija je u prethodnom periodu pružila kompletnu pravnu podršku OFK Mihajlovcu u rešavanju pitanja plasmana u Srpsku ligu Zapad, odnosno neregularnog ispadanja iz iste. Naš angažman se kretao počev od pokušaja mirnog rešenja sporne situacije sa Fudbalskim savezom regiona Zapadne Srbije, preko saradnje sa medijima, do zastupanja OFK

Scroll to Top