Tag: Publikacije

Poslovanje u Srbiji: Vodič za osnivanje DOO-a

Cilj ovog teksta je da novim učesnicima na tržištu Republike Srbije ukaže na najosnovnija pitanja sa kojima će se susreti prilikom osnivanja, odnosno registracije privrednih subjekata, kao i da olakša prve korake u poslovanju.
U nastavku ćemo kratko ukazati na osnovna pitanja na koje osnivač treba da obrati pažnju prilikom osnivanja novog DOO-a

Vodič za postupak naplate potraživanja

Cilj ovog Vodiča je da svim zainteresovanim licima na jedan sistematičan i razumljiv način odgovori na najvažnija pitanja koje se tiču postupka naplate potraživanja, odnosno da kroz sveobuhvatnu analizu upozna poverioce sa samim tokom postupka i očekivanim troškovima sa kojima će se u postupku naplate potraživanja susresti.

Procedura za dobijanje boravišne i radne dozvole u Srbiji

Stranci u Srbiji Tokom prethodnih godina primetno je povećanje broja stranih državljana koji dolaze da žive i rade u Srbiji. Kako bismo postupak dolaska učinili jednostavnijim, pripremili smo ovu Publikaciju u želji da na jasan način predstavimo procedure za dobijanje i produženje boravišne i radne dozvole u Srbiji, a s

Scroll to Top