SPOROVI | NAPLATA POTRAŽIVANJA

Kada nije u pitanju samo cilj, već i vreme potrebno za njegovo dostizanje

Sporovi

Savetujemo i zastupamo klijente u svim vrstama sporova pred nadležnim sudovima u Republici Srbiji. Naše iskustvo se proteže na građanske i privredne sporove, ali i prekršajne, upravne i krivične postupke.

Angažovanje započinjemo procenom svih okolnosti potencijalnog ili tekućeg spora i dogovorom sa klijentom o izboru optimalne strategije za njegovo rešavanje.

Verujemo da je za svaki spor najbolje pronaći sporazumno rešenje, u što kraćem roku i uz što manje troškova.

Međutim, kako nije moguće svaki spor rešiti sporazumom, zastupamo klijente u svim vrstama sudskih postupaka u cilju ishodovanja najboljeg rezultata imajući u vidu sve okolnosti slučaja.

Ovakvim pristupom nastojimo da osiguramo poziciju i uspeh našeg klijenta, ali i to da sam spor ne traje duže nego što je neophodno.

Naplata potraživanja

Pravovremena naplata potraživanja je jedan od ključnih činilaca likvidnosti kompanija i stoga predstavlja jedan od glavnih izazova uspešnog poslovanja. Poznata nam je činjenica da se svaka kompanija u svom poslovanju u nekom momentu neizbežno susreće sa problemom naplate određenih potraživanja.

Čak i u takvim situacijama, jasno nam je da se usled potrebe za održavanjem dobrih odnosa sa poslovnim partnerima i dobre reputacije na tržištu na kome klijent posluje, procesu naplate potraživanja mora pristupiti promišljeno.

Stoga, iako je naš imperativ obezbeđivanje naplate potraživanja u što skorijem roku, procedure koje primenjujemo obezbeđuju i očuvanje dobrih odnosa sa partnerima i dobru poslovnu reputaciju klijenta.

Naš pristup podrazumeva procenu solventnosti dužnika i potencijalnih rizika u procesu naplate, soft litigation fazu koja podrazumeva pregovaranje u cilju efikasne naplate, kao i druge različite i vremenski definisane korake u procesu naplate potraživanja i konačno, ukoliko se naplata ne realizuje u dogovoru sa dužnikom, pokretanje i vođenje izvršnog postupka naplate potraživanja.

Tokom cele procedure i bez obzira na broj predmeta u NPL portfoliju klijenta, osiguravamo da je klijent u potpunosti i transparentno informisan o statusu postupka naplate svakog pojedinačnog potraživanja, potencijalnim troškovima i očekivanom vremenu potrebnom za naplatu, a sve kako bi klijent bio u mogućnosti da donosi informisane odluke.

Kontakt >

Partner | Advokat

  | 

Partner | Attorney

  | 

Scroll to Top