Tag: Analize

EKSPROPRIJACIJA NEPOKRETNOSTI i ostvarivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

Eksproprijacija predstavlja oduzimanje ili ograničavanje prava privatne svojine za koju Zakon predviđa obavezu korisnika eksproprijacije da bivšem vlasniku nepokretnosti isplati naknadu za eksproprisanu nepokretnost. Osnovna osobina ove naknade jeste ta da ona mora odgovarati tržišnoj vrednosti eksproprisane nepokretnosti.

Novi zakon o elektronskom fakturisanju

Pregled odredbi Zakona, sa obavezama koje donosi, ali i prednostima koje pruža privrednim subjektima Skupština Republike Srbije donela je Zakon o elektronskom fakturisanju (Sl. Glasnik RS broj 44/21, u daljem tekstu: Zakon). Navedeni Zakon usvojen je 29. aprila 2021. godine, a na snagu je stupio osmog dana po objavljivanju, odnosno

Scroll to Top